Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Бойни изкуства за деца и възрастни

Бойни изкуства за деца и възрастни

Бойни изкуства

 

  • КУРСОВЕ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА ЗА ДЕЦА (СПОРТНО УШУ):

Тренировките се провеждат един път седмично по 60 мин. във фоайето на Институт "Конфуций". Записването става чрез попълване на заявка в каб. 106 В на Институт "Конфуций" или на имейл адрес confucius.vt@gmail.com.

Такса: 20 лв. на месец.

Заплаща се в касата на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (каб.402, Ректорат) или в клон на банка "Алианц" по сметката на ВТУ, като вносната бележка се представя в стая 106 В на Институт "Конфуций".

Ушу е събирателен термин за всички стилове китайски бойни изкуства. Буквално се превежда като "умение да избегнеш конфликта/битката". Спортното ушу включва три от най-представителните стилове в китайските бойни изкуства – чанчюен, тайчичюен и нанчюен, като към тях са прибавени някои акробатични елементи с цел по-обективна оценка по време на състезания. Макар да се различават по своята хореография и изпълнение, и трите стила благоприятстват здравословното състояние на човек, развиват координация, баланс и бойни умения.

 

  • КУРСОВЕ ПО ТАЙЧИ (ЧЪН СТИЛ):

Тренировките се провеждат два пъти седмично по 60 мин. във фоайето на Институт "Конфуций". Записването става чрез попълване на заявка в каб. 106 В на Институт "Конфуций" или на имейл адрес confucius.vt@gmail.com.

Такса: 50 лв. на месец; за студенти - 40 лв.

Заплаща се в касата на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (каб.402, Ректорат) или в клон на банка "Алианц" по сметката на ВТУ, като вносната бележка се представя в стая 106 В на Институт "Конфуций".

Китайските бойни изкуства се славят с разнообразието от форми и стилове, сред които изпъква този, познат ни под името тайчи (или още: тайдзичюен/тайдзицюен). Тайчи е вътрешен стил бойно изкуство, което разчита първо на овладяването на правилното дишане, отпускането на тялото и мисълта и насочването на енергията по време на движенията. Има пет основни стила в тайчи – Чън, Ян, У, Уу и Сун. Първи е развит Чън стилът, на базата на който се градят и останалите четири. В Чън тайчи бавните и меки движения се редуват с бързи и експлозивни удари, а високите позиции се следват от ниски, което създава впечатление за елегантност и грация, в сърцевината на които се крие голяма сила. Наред със сабята и копието, мечът, който е считан за едно от най-красивите и същевременно едно от най-трудните за овладяване оръжия, също е част от бойните хореографии в Чън тайчи. Формите с оръжия също се характеризират с контраст между бързина и плавност, мекота и експлозивност. Освен заради приложението си като бойно изкуствo все повече хора са привлечени от тайчи и заради благотворното му влияние върху здравето и благосъстоянието на човек.

 Формуляр за записване