Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Изпити HSK и HSKK - срок за регистрация до 10 юни!

Институт „Конфуций“ ще провежда изпити за придобиване ниво на владеене на китайски език – HSK и HSKK на 25 юни 2022 г.

Всеки, който желае да се яви, първо трябва да се регистрира на: http://www.chinesetest.cn, като към регистрацията се попълва онлайн формуляр. Обръщаме Ви внимание, че прилaгането на снимка в стандартен паспортен формат към онлайн формуляра е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, а трите имена трябва да бъдат изписани на латиница както са в документа за самоличност, с който ще се явявате на изпита.

Изисквания за снимка: Снимката, с която се регистрирате, ще се използва за разпознаване и потвърждение на участника от китайските квестори в деня на изпита, затова е задължително да е правена през последните 6 месеца и да няма прекалено голяма разлика с настоящия външен вид на участника. Не е задължително да е правена във фото студио. Може да се заснеме с телефон, стига качеството да е достатъчно добро. Фонът на снимката е препоръчително да е бял или друг светъл цвят. Силуетът трябва да се вижда от раменете на горе. Не може да използвате снимка, върху която има печати или надписи. 

ВАЖНО! Преди да се регистрирате се уверете, че отговаряте на изискванията и сте добре запознати с инструкциите за провеждане на онлайн изпити HSK. Можете да ги прочетете на следния линк: http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/bg/obshta-informatsiya/usloviya-i-instruktsii-za-porvezhdane-na-onlayn-izpiti-hsk

Съгласно новите изисквания на Международния изпитен център в Китай таксите за изпитите HSKK и първо и второ ниво на HSK се увеличат с 30%. Нивата от HSK3 до HSK6 ще се провеждат задължително съвместно със съответно HSKK ниво и с досегашния размер на таксите. 

Краен срок за регистрация и плащане на таксата: 10 юни 2022 г.

Таксата се заплаща в касата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (каб.402, Ректорат), в каб. 106 В на Институт „Конфуций“ или в клон на Банка „УниКредит Булбанк“ по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (IBAN: BG47UNCR70003124859656), основание за плащане: изпит HSK, получател: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (ВТУ). В случай че плащането се извършва от чужда банкова сметка, в платежното нареждане е необходимо да фигурира и името на участника в изпита. Квитанцията или вносната бележка се представя в Институт „Конфуций“ или се изпраща сканирана на имейл: hsktest.vt@gmail.com

Таксите за всяко ниво са както следва: 

HSK1 (一级) 23,00 лв.

HSK2 (二级) 23,00 лв.

HSKK1 (口语, 初级) 23,00 лв.

HSKK2 (口语, 中级) 29,00 лв.

HSKK3 (口语, 高级) 34,00 лв.

HSK3 (三级) + HSKK1 (口语, 初级) 54,00 лв.

HSK4 (四级) + HSKK2 (口语, 中级) 58,00 лв.

HSK5 (五级) + HSKK3 (口语, 高级) 76,00 лв.

HSK6 (六级) + HSKK3 (口语, 高级) 76,00 лв.

За контакти: hsktest.vt@gmail.com, тел.: 062/538 445, тех. лице: 0876077098 (Анелия Калинова)