Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2023 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2023 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2023 г.

ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online)

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2023 г. 

Том 8

 

PDF   Съдържание

 

PDF   ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE CONFUCIUS INSTITUTE AT ST CYRIL AND ST METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO, BULGARIA (2012–2022) – Iskra Mandova, Plamen Legkostup

DOI: https://doi.org/10.62635/5xa1-cpqb

 

PDF  THE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR THE DISSEMINATION OF CHINESE LANGUAGE AND CULTURE DURING THE COVID-19 PANDEMIC – THE CASE OF THE CONFUCIUS INSTITUTES IN BULGARIA Gan Zhixin, Zheng Jing

DOI: https://doi.org/10.62635/bv3b-8bjp


PDF  СЪДЪРЖАНИЕТО ПО ФОНЕТИКА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОИЗНОШЕНИЕТО НА КИТАЙСКИЯ ЕЗИК Яна Шишкова

DOI: https://doi.org/10.62635/ty6a-tjzk

 

PDF  AN ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF ABSTRACT TRANSLATION IN CHINESE ACADEMIC JOURNALSJiang Min, Dong Yiran

DOI: https://doi.org/10.62635/xw5y-34a1


PDF  COMPARISON OF CHINESE AND BULGARIAN IDIOMS AND STRATEGIES FOR TEACHING CHINESE IDIOMS TO BULGARIANS – Zhang Kaiyue

DOI: https://doi.org/10.62635/xkyf-gfm0


PDF  ВЕЦ „ТРИТЕ КЛИСУРИ“ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – МЯСТО, СЪДЪРЖАНИЕ И ПРИМЕРНИ МОДЕЛИ – Тамара Драганова

DOI: https://doi.org/10.62635/t1jp-6faa


PDF  МИТОНИМИТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕЧЕВА АГРЕСИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО – ДЕСЕТТЕ БАЙДУ МИТОЛОГИЧНИ СЪЩЕСТВА – Eлица Миланова

DOI: https://doi.org/10.62635/0nwh-5fq1

 

PDF  A STUDY OF INTERSUBJECTIVITY IN TRANSLATION FROM A COGNITIVE PERSPECTIVE – He Xiaoyan, Kang Myoung Sook, Tina Binti Abdullah

DOI: https://doi.org/10.62635/1wyz-d38a


PDF  QUESTIONNAIRE DEVELOPMENT AND TEST OF ITS RELIABILITY AND VALIDITY FOR COLLEGE STUDENTS’ CONSUMPTION ATTITUDE TOWARDS TAKEAWAY – Liu Shiyong, Qin Danlei, Guo Meng

DOI: https://doi.org/10.62635/2b5n-q6q0


PDF  „ПОДНЕБЕСНАТА“ И „РУСКИЯТ СВЯТ“ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ – Нако Стефанов

DOI: https://doi.org/10.62635/788p-empj


PDF  САВА ВЛАДИСЛАВИЧ (1668 –1738) И НАЧАЛОТО НА РУСКО-КИТАЙСКИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ – Лилия Илиева

DOI: https://doi.org/10.62635/0asd-3zcq


PDF  ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕГИОНИ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА: СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН – Илиян Матеев

DOI: https://doi.org/10.62635/gads-ffca

 

PDF  МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА КИТАЙСКО-БЪЛГАРСКОТО РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН – Тиен Дзиендзюн, Мариана Тиен

DOI: https://doi.org/10.62635/7qt1-cdsh


PDF  КИТАЙ И СТО. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ – Надежда Ватева

DOI: https://doi.org/10.62635/edmq-qm8k


PDF  ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ДЕКАРБОНИЗИРАНЕ НА КИТАЙСКАТА ИКОНОМИКА – Теодора Пенева

DOI: https://doi.org/10.62635/9bs4-yhta


PDF  ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ) – Цветанка Дуцова

DOI: https://doi.org/10.62635/sj40-f2cf


PDF  СТРАНИЦИ ИЗ ИСТОРИЯТА И НАСТОЯЩЕТО НА КИТАЙСКИТЕ МЕДИИ – Ивелина Ватова

DOI: https://doi.org/10.62635/1327-rg6b


PDF  THE TRANS-CASPIAN INTERNATIONAL TRANSPORT ROUTE THROUGH THE CASPIAN REGION – Georgi Chankov

DOI: https://doi.org/10.62635/8xe6-61t7


PDF  THE ACCELERATION OF THE CHINESE SPACE PROGRAM – Boris Manov

DOI: https://doi.org/10.62635/aj3p-rpq7


PDF  СЪВРЕМЕННИ СЕМЕЙНИ ПОЛИТИКИ В КИТАЙ. ПОЛИТИКА ЗА ЕДНО ДЕТЕ В СЕМЕЙСТВОТО (ПРИЧИНИ, ПРОБЛЕМИ, ПОСЛЕДИЦИ) – Диана Мъглова

DOI: https://doi.org/10.62635/qae7-dq8q


PDF  CLEAN ENERGY COOPERATION BETWEEN CHINA AND CENTRAL AND EASTERN EUROPE UNDER THE “BELT AND ROAD” FRAMEWORK: PROSPECTS AND COOPEARTIVE PATHS – He Jiawen, Qin Yi

DOI: https://doi.org/10.62635/mdw1-sbzr


PDF  МИДИ ЗИ И ТРЕВОЖНИТЕ СВЕТОВЕ НА АКТРИСИТЕ МЕЖДУ ЖИВОТА И СМЪРТТА – Андроника Мàртонова

DOI: https://doi.org/10.62635/3g6g-av4v


PDF  МЕЙ ФЕЙ – НАЛОЖНИЦАТА СЛИВОВ СВЯТ – Иванка Дончева

DOI: https://doi.org/10.62635/2xcw-ayqx


PDF  СЕМЕЙНИТЕ НАСТАВЛЕНИЯ ДЗЯСЮН 家训 – СЪКРОВИЩНИЦА НА ДОМАШНОТО ВЪЗПИТАНИЕ В КИТАЙ – Полина Цончева

DOI: https://doi.org/10.62635/3yj4-9ae1


PDF  JOHN BELL’S REPRESENTATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN CHINA AND THE WEST – Pavel Petkov

DOI: https://doi.org/10.62635/qrbc-q5kn


PDF  ELIN PELIN’S SHORT STORY “THE OLD OX” – Nora Chileva

DOI: https://doi.org/10.62635/xq0z-n9w0


PDF  ТРАНСФОРМАЦИИТЕ НА ЖЕНИТЕ В ЖИВОТНИ В КИТАЙСКАТА И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА – Лъчезара Пръвчева

DOI: https://doi.org/10.62635/z6s2-vm4r


PDF  СИМВОЛИКАТА НА ПТИЦИТЕ В КИТАЙСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ВЯРВАНИЯ И МИТОВЕ – Теодора Йонкова

DOI: https://doi.org/10.62635/am0g-7wex


PDF  ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА ЦВЕТОВА СИМВОЛИКА – ЗНАЧЕНИЕ И РАЗБИРАНИЯ – Теодор Вълев

DOI: https://doi.org/10.62635/vwjc-0h90


PDF  AN ANALYSIS OF WUSHU DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE – PART II – Borislava Lecheva

DOI: https://doi.org/10.62635/7qj1-9y68


PDF  12 ДАОСКИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В ПРАКТИКАТА НА ТАЙДЗИЦЮАН (ТАЙ ЧИ) – Валери Иванов

DOI: https://doi.org/10.62635/2qpa-h8gh


PDF  КИТАЙ: „КУЛТУРНАТА РЕВОЛЮЦИЯ“ И ЛЮБОВТА – Бора Беливанова (превод)


PDF  ЛЮБОВТА – ТЯ Е НЕЗАБРАВИМА – Бора Беливанова (превод)


PDF  КИТАЙСКИТЕ АКВАРЕЛИСТИ – УЧАСТНИЦИ В III МЕЖДУНАРОДНО ТРИАНАЛЕ „ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА“, 2022, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ – Олга Въткова

DOI: https://doi.org/10.62635/h2v4-789y