Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2023 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2023 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2023 г.

 

 

 

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2023 г. 

Том 8

 

PDF   Съдържание

 

PDF  ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE CONFUCIUS INSTITUTE AT ST CYRIL AND
ST METHODIUS
UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO, BULGARIA (2012–2022)
 – Iskra Mandova, Plamen Legkostup

 

PDF  THE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR THE DISSEMINATION OF CHINESE LANGUAGE AND CULTURE DURING THE COVID-19 PANDEMIC – THE CASE OF THE CONFUCIUS INSTITUTES IN BULGARIA Gan Zhixin, Zheng Jing


PDF  СЪДЪРЖАНИЕТО ПО ФОНЕТИКА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОИЗНОШЕНИЕТО НА КИТАЙСКИЯ ЕЗИК Яна Шишкова

 

PDF  AN ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF ABSTRACT TRANSLATION IN CHINESE ACADEMIC JOURNALSJiang Min, Dong Yiran


PDF  COMPARISON OF CHINESE AND BULGARIAN IDIOMS AND STRATEGIES FOR TEACHING CHINESE IDIOMS TO BULGARIANS – Zhang Kaiyue


PDF  ВЕЦ „ТРИТЕ КЛИСУРИ“ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – МЯСТО, СЪДЪРЖАНИЕ И ПРИМЕРНИ МОДЕЛИ – Тамара Драганова


PDF  МИТОНИМИТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕЧЕВА АГРЕСИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО – ДЕСЕТТЕ БАЙДУ МИТОЛОГИЧНИ СЪЩЕСТВА – Eлица Миланова

 

PDF  A STUDY OF INTERSUBJECTIVITY IN TRANSLATION FROM A COGNITIVE PERSPECTIVE – He Xiaoyan, Kang Myoung Sook, Tina Binti Abdullah


PDF  QUESTIONNAIRE DEVELOPMENT AND TEST OF ITS RELIABILITY AND VALIDITY FOR COLLEGE STUDENTS’ CONSUMPTION ATTITUDE TOWARDS TAKEAWAY – Liu Shiyong, Qin Danlei, Guo Meng


PDF  „ПОДНЕБЕСНАТА“ И „РУСКИЯТ СВЯТ“ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ – Нако Стефанов


PDF  САВА ВЛАДИСЛАВИЧ (1668 –1738) И НАЧАЛОТО НА РУСКО-КИТАЙСКИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ – Лилия Илиева


PDF  ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕГИОНИ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА: СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН – Илиян Матеев

 

PDF  МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА КИТАЙСКО-БЪЛГАРСКОТО РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН – Тиен Дзиендзюн, Мариана Тиен


PDF  КИТАЙ И СТО. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ – Надежда Ватева


PDF  ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ДЕКАРБОНИЗИРАНЕ НА КИТАЙСКАТА ИКОНОМИКА – Теодора Пенева


PDF  ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ) – Цветанка Дуцова


PDF  СТРАНИЦИ ИЗ ИСТОРИЯТА И НАСТОЯЩЕТО НА КИТАЙСКИТЕ МЕДИИ – Ивелина Ватова


PDF  THE TRANS-CASPIAN INTERNATIONAL TRANSPORT ROUTE THROUGH THE CASPIAN REGION – Georgi Chankov


PDF  THE ACCELERATION OF THE CHINESE SPACE PROGRAM – Boris Manov


PDF  СЪВРЕМЕННИ СЕМЕЙНИ ПОЛИТИКИ В КИТАЙ. ПОЛИТИКА ЗА ЕДНО ДЕТЕ В СЕМЕЙСТВОТО (ПРИЧИНИ, ПРОБЛЕМИ, ПОСЛЕДИЦИ) – Диана Мъглова


PDF  CLEAN ENERGY COOPERATION BETWEEN CHINA AND CENTRAL AND EASTERN EUROPE UNDER THE “BELT AND ROAD” FRAMEWORK: PROSPECTS AND COOPEARTIVE PATHS – He Jiawen, Qin Yi


PDF  МИДИ ЗИ И ТРЕВОЖНИТЕ СВЕТОВЕ НА АКТРИСИТЕ МЕЖДУ ЖИВОТА И СМЪРТТА – Андроника Мàртонова


PDF  МЕЙ ФЕЙ – НАЛОЖНИЦАТА СЛИВОВ СВЯТ – Иванка Дончева


PDF  СЕМЕЙНИТЕ НАСТАВЛЕНИЯ ДЗЯСЮН 家训 – СЪКРОВИЩНИЦА НА ДОМАШНОТО ВЪЗПИТАНИЕ В КИТАЙ – Полина Цончева


PDF  JOHN BELL’S REPRESENTATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN CHINA AND THE WEST – Pavel Petkov


PDF  ELIN PELIN’S SHORT STORY “THE OLD OX” – Nora Chileva


PDF  ТРАНСФОРМАЦИИТЕ НА ЖЕНИТЕ В ЖИВОТНИ В КИТАЙСКАТА И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА – Лъчезара Пръвчева


PDF  СИМВОЛИКАТА НА ПТИЦИТЕ В КИТАЙСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ВЯРВАНИЯ И МИТОВЕ – Теодора Йонкова


PDF  ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА ЦВЕТОВА СИМВОЛИКА – ЗНАЧЕНИЕ И РАЗБИРАНИЯ – Теодор Вълев


PDF  AN ANALYSIS OF WUSHU DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE – PART II – Borislava Lecheva


PDF  12 ДАОСКИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В ПРАКТИКАТА НА ТАЙДЗИЦЮАН (ТАЙ ЧИ) – Валери Иванов


PDF  КИТАЙ: „КУЛТУРНАТА РЕВОЛЮЦИЯ“ И ЛЮБОВТА – Бора Беливанова (превод)


PDF  ЛЮБОВТА – ТЯ Е НЕЗАБРАВИМА – Бора Беливанова (превод)


PDF  КИТАЙСКИТЕ АКВАРЕЛИСТИ – УЧАСТНИЦИ В III МЕЖДУНАРОДНО ТРИАНАЛЕ „ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА“, 2022, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ – Олга Въткова